Wed, Aug 03

|

חניה בחניון כיכר ספרא הצמוד למתחם

Leah Shabbat, together with Sarah Blau

Leah Shabbat, together with Sarah Blau

זמן ומקום

Aug 03, 7:30 PM

חניה בחניון כיכר ספרא הצמוד למתחם, Ha-Sha'ar he-Khadash St, Jerusalem

שתף את האירוע